Springe direkt zu Inhalt

Processing of musical syntax tonic versus subdominant: An eventrelated potential study

Poulin-Charronat, B., Bigand, E., Koelsch, S. – 2006

Titel
Processing of musical syntax tonic versus subdominant: An eventrelated potential study
Verfasser
Poulin-Charronat, B., Bigand, E., Koelsch, S.
Verlag
-
Datum
2006
Erschienen in
Journal of Cognitive Neuroscience 18 (9). 1545-1554.
Art
Text