Springe direkt zu Inhalt

Processing tonal modulations: An ERP study

Koelsch, S., Gunter, T. C., Schröger, E., Friederici, A. D. – 2003

Titel
Processing tonal modulations: An ERP study
Verfasser
Koelsch, S., Gunter, T. C., Schröger, E., Friederici, A. D.
Verlag
-
Datum
2003
Erschienen in
Journal of Cognitive Neuroscience 15 (8). 1149-1159.
Art
Text