Springe direkt zu Inhalt

Music matters: Preattentive musicality of the human brain

Koelsch, S., Schröger, E., Gunter, T. C. – 2002

Titel
Music matters: Preattentive musicality of the human brain
Verfasser
Koelsch, S., Schröger, E., Gunter, T. C.
Verlag
-
Datum
2002
Erschienen in
Psychophysiology 39 (1). 38-48.
Art
Text